Ръководство

 

Доц. д-р Живко Иванов
Декан
тел.: 032/ 261 332; 032/ 261 389
e-mail: zhivanov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Петя Бъркалова
Заместник-декан
по наука, докторанти, издания, проекти, акредитация и качество

тел.: 032/ 261 255
e-mail: barka@uni-plovdiv.bg

 

Доц. д-р Красимира Чакърова
Заместник-декан
по студенти (учебен процес, състояние, вътрешна мобилност, административен статус), учебен отдел, студентски организации, академичен живот, дистанционно обучение

тел.: 032/ 261 215
e-mail: krasi_ch65@abv.bg

Доц. д-р Иван Чобанов

Научен секретар
по учебна документация, разписание, специализации, продължаващо обучение

тел.: 032/ 261 369
e-mail: ivanphil@uni-plovdiv.bg

 

Гл. ас. д-р Надя Чернева
Научен секретар
по международна дейност, мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети

тел.: 032/ 261 241
e-mail: cherneva@uni-plovdiv.bg

 

Администрация

 

Татяна Петкова
Секретар на факултета

тел.: 032/ 261 332
e-mail: tpetkova@uni-plovdiv.bg

 

Мария Гуджева

Организатор учебно-практическа работа

тел.: 032/ 261 332
e-mail: marygud@uni-plovdiv.bg

Comments are closed.