Собствена страница

ПУ предлага бърз и надежден HTML хостинг, удобрен за публикуване на лични страници или обмен на файлове. Хостингът е достъпен по протоколите IPv4 и IPv6.

Допълнителна информация: http://net.uni-plovdiv.bg/?page_id=6

Focus hosting е услуга за web sharing или hosting. Всеки Focus потребител (с изключение на гостите на ПУ) има право на Интернет адрес за лична страница, който се образува от web.uni-plovdiv.bg/ последван непосредствено от Focus потребителското име. Тези от Вас, които поддържат служебна страница, ще поместват файловете й в отделна поддиректория (към личната си такава), като адресът ще бъде запазен чрез системни настройки, некасаещи потребителите.

Полезна информация за услугата?
* Трябва Ви FTP клиент. Едно добро предложение е FileZilla.
* За адрес на FTP сървъра въвеждате web.uni-plovdiv.bg, а за потребителско име и парола – Вашите Focus такива. Внимание, не използвайте Passive Mode.

* Файлове с имена index.htm или index.html ще бъдат автоматично показвани. Това е добър начин да скриете листа на директориите във Вашия сайт.

* Имената на файлове и директории различават малки и главни букви. Така например файловете biology.htm и Biology.htm са различни.

* Стартовата квотата за дисково пространство е 100 MB за студенти и 300 MB за служители и външни.
* Адреса http://web.uni-plovdiv.bg е достъпен по IPv4 и IPv6 протоколите.

Leave a Reply