Departmental Coordinators // Списък на катедрените координатори по програма Еразъм

Катедра по славянска филология

Чешки език

Гл. ас. Катя Томова (e-mail: tyka@abv.bg)

Полски език

Гл. ас. Мария Ковалска-Иванова (e-mail: wiktosia@abv.bg)

Сръбски и хърватски език

Гл.ас. Гергана Иванова

 

Катедра по руска филология

Гл. ас. Таня Атанасова (e-mail: vatanya@abv.bg)

 

Катедра по английска филология

Гл. ас. Милена Кацарска (e-mail: milena.katsarska@gmail.com)

 

Катедра по романистика и германистика

Френски език

Доц. д-р Малина Дичева (e-mail: malinaditcheva@gmail.com)

Немски език

Гл. ас. Иванка Танева (e-mail: itaneva@hotmail.com)

Испански език

Гл. ас. д-р Майя Тименова (e-mail: mtimenova@yahoo.com)

Гл. ас. Райна Петрова

 

Катедра по общо езикознание и история на българския език

Гръцки език

Гл. ас. Галя Брусева (e-mail: gbrusseva@gmail.com)

Турски език

Ас. Харун Бекир (e-mail: harun.bekir@gmail.com)

 

Катедра по български език

Доц. д-р Ваня Зидарова

 

Катедра история на литературата и сравнително литературознание

Доц. д-р Мила Кръстева

 

Катедра по българска литература и теория на литературата

Гл. ас. Фани Бойкова

Comments are closed.