Катедри

На сайтовете на катедрите можете да се информирате за предстоящи конференции, срещи, проекти, събития.

Английска филология
специализиран сайт http://englishdept.slovo.uni-plovdiv.bg

Българска литература и теория на литературата

специализиран сайт http://bltl.slovo.uni-plovdiv.bg

Български език
специализиран сайт http://bgezik.slovo.uni-plovdiv.bg

История на литературата и сравнително литературознание
специализиран сайт http://complit.slovo.uni-plovdiv.bg

Романистика и германистика
специализиран сайт http://def.slovo.uni-plovdiv.bg

Общо езикознание и история на българския език
специализиран сайт http://linguistica.slovo.uni-plovdiv.bg

Руска филология
специализиран сайт http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg

Славянски филологии
специализиран сайт http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg


Списание “Славянски диалози”

American corner (Американска библиотека и семинар)

Test DaF център (Център за сертификация на владеенето на немски език)

Център за езици и междукултурна комуникация

Центр языков и межкультурной коммуникации

The Centre for Languages and Intercultural Communication

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ПЛОВДИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  им. ПАИСИЯ ХИЛЕНДАРСКОГО

Wlcome to the Vocal Project

Comments are closed.