Библиотеки

Научни библиотеки

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
София 1504, бул. "Васил Левски" №88

Софийски университет "Св. Климент Охридски" – Централна библиотека
София 1504, бул. "Цар Освободител" №15

Централна библиотека на Българската академия на науките
София 1040, ул. "15 ноември" №1

Централна медицинска библиотека
София 1431, ул. "Георги Софийски "№1

Централна селскостопанска библиотека
София 1113, бул. "Цариградско шосе" №125, бл. 1

Централна техническа библиотека
София 1125, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №50

Университетски библиотеки и библиотеки към висши учебни заведения

Подредени по азбучен ред на градовете

Американски Университет в България
Благоевград 2700, пл. Г. Измирлиев №1

ЮЗУ "Неофит Рилски"
Благоевград 2140, ул. "Иван Михайлов", 16

Международно висше бизнес училище
Ботевград 2700, ул. "Гурко", 14

Бургаски свободен университет
Бургас 8000, ул. "Сан Стефано", 62

Библиотека при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Бургас 8010, к-с "Славейков"

Варненски свободен университет:
Варна 9007, к.к. “Златни пясъци”

Библиотека при Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
Варна 9026, бул. "Васил Друмев", 73

Библиотека при Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
Варна 9010 сп. Почивка

Библиотека при Институт по международен туризъм "Иван Вазов"
Варна 9000, ул. Стефан Караджа", 32

Библиотека при Икономически университет
Варна 9000, бул. "Княз Борис I" – 77

Библиотека при Технически университет – Варна
Варна 9000, ул. "Студентска", 1

Библиотека при Великотърновски университет
Велико Търново 5000, ул. "Теодосий Търновски",1

Библиотека при Технически университет
Габрово 5300, ул. "Х. Димитър", 4

Библиотека при Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"
Долна Митрополия 5855

Библиотека при Висш медицински институт
Плевен 5800, ул. "Св. Климент Охридски", 1

Библиотека при Академия за музикално и танцово изкуство
Пловдив 4000, ул. "Тодор Самодумов", 2

Библиотека при Висш селскостопански институт
Пловдив 4000, ул. "Менделеев", 12

Библиотека при Висшия медицински институт
Пловдив 4000, бул."В. Априлов", 15А

Библиотека при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Пловдив 4000, ул. "Цар Асен", 24

Библиотека при Технически университет – филиал Пловдив
Пловдив 4000, ул. "Санкт Петербург", 61

Библиотека при Технически университет "А. Кънчев"
Русе 7017, ул. "Студентска", 8

Библиотека при Висш финансово-стопански институт "Димитър А. Ценов"
Свищов 5250, ул. "Емил Чакъров", 2

Библиотека при Военна академия "Г. С. Раковски"
София 1142, бул. Евлоги Георгиев – 82

Библиотека при Лесотехнически университет
София 1156, бул."Св. Климент Охридски", 10

Библиотека при Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
София 1156, ж. к. "Дървеница", Студентски град

Библиотека при Национална спортна академия
София 1700, Студентски град

Библиотека при Национална художествена академия
София 1000, ул. "Шипка", 1

Библиотека при Нов Български университет
София 1635, ул. "Мондевидео" 21

Библиотека при Софийски университет "Св. Климент Охридски"
София 1000, бул. "Руски", 8

Библиотека при Технически университет
София 1756, бул. "Св. Климент Охридски", 8

Библиотека при Университет за народно и световно стопанство
София 1100, ж.к. "Дървеница", Студентски град

Библиотека при Университет по архитектура, строителство и геодезия
София 11121, бул. "Драган Цанков", 2

Библиотека при Химико-технологичен и металургичен университет
София 1156, Ж.К. "Дървеница, бул. "Климент Охридски", 8

Библиотека при Тракийски университет
Стара Загора, 6000 Студентски град "Малка Верея"

Библиотека при Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина
Стара Загора 6000, Студентски град "Малка Верея"

Библиотека при Висш медицински институт
Стара Загора 6000, ул. "Армейска", 11

Библиотека при Висш педагогически институт "Константин Преславски"
Шумен 9700

Регионални библиотеки

Подредени по азбучен ред на градовете

Регионална библиотека – Благоевград
Благоевград 2700, пл. "Георги Измирлиев"

Регионална библиотека "П. К. Яворов"
Бургас 8000, ул. "Ал. Богориди" №21

Народна библиотека "Пенчо Славейков"
Варна 9000, бул. "Сливница" №34

Регионална библиотека “Петко Р. Славейков”
Велико Търново, ул. "Иванка Ботева" №2

Регионална библиотека "М. Георгиев"
Видин 3700, пл. "Бдинци" №1

Регионална библиотека "Христо Ботев"
Враца 3000, бул. "Христо Ботев" №44

Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"
Габрово 5300, пл. "Възраждане" №23

Регионална библиотека "Дора Габе"
Добрич 9300, ул. "Независимост" №7

Регионална библиотека "Никола Вапцаров"
Кърджали 6600, ул. "Републиканска"  №40, п.к. 152

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"
Кюстендил 2500, ул. "Любен Каравелов"  №1

Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев"
Ловеч 5500, ул. "П. Евтимий" №2

Регионална библиотека "Гео Милев"
Монтана 3400, пл. "Жеравица"

Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев"
Пазарджик 4400, ул. "Антон Иванов" №50

Регионална библиотека "Светослав Минков"
Перник 2300, пл. "Св. Иван Рилски"

Регионална библиотека "Христо Смирненски"
Плевен 5800, ул. "Дойран" №79

Народна библиотека "Иван Вазов"
Пловдив 4000, ул. "Авксентий Велешки"

Регионална библиотека "проф. Боян Пенев"
Разград 7200, бул. "Бели Лом" №28

Регионална библиотека "Любен Каравелов"
Русе 7000, ул. "Дондуков-Корсаков"

Регионална библиотека "Партений Павлович"
Силистра 7500, пл. "Свобода"

Регионална библиотека "Сава Доброплодни"
Сливен 8800, ул. "Никола Карев" №1

Регионална библиотека "Николай Вранчев"
Смолян 4700, Културен комплекс

Столична библиотека
София 1000, пл. "Славейков" №4

Регионална библиотека "Захарий Княжески"
Стара Загора 6000, ул. "Цар Калоян" №56

Регионална библиотека "Петър Стъпов"
Търговище 7700, ул. "Васил Левски"

Регионална библиотека "Христо Смирненски"
Хасково 6300, пл. "Свобода" №19

Народна библиотека – Шумен
Шумен 9700, бул. "Славянски" №19

Регионална библиотека "Георги Раковски"
Ямбол 8600, пл. "Освобождение" №1


Comments are closed.