Jun 30

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… –  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

 АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

18.07.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори.

Само в кабинет 325 (за двете професионални направления).

16.07.2014 г.
(сряда)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 11.08.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 325.

11.07.2014 г.
(петък)
14:30 – 15:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… 

само в каб.1 на Катедрата по руска филология.

09.07.2014 г.
(сряда)
14:30 – 15:30

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 04.08.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 1 на Катедрата по руска филология.

04.07.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори и прием на ОТЧЕТИ за месец юни от академични наставници и ментори.

02.07.2014 г.
(сряда)
10:00 – 11:30

Приемат се договори с начало на практическото обучение след 28.07.2014 г. и крайна дата 31.10.2014 г.

Приемат се следните документи….

Документи се приемат само в кабинет 1 на Катедрата по руска филология.

(Приемното време ще бъде обновявано и допълвано периодично.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Comments are closed.