Jan 07

Стипендия за млади университетски преподаватели по немски език и австрийска литература

„Франц Верфел”

 Страна: ВСИЧКИ (без Австрия)

Специалност: езикознание и литературознание

Форма на стипендия: семестриална или годишна, изследователска

Целева група: магистри, доктори, изследователи

Стипендиите се отпускат от І OeD – GmbH/ ICM по задание и със средства на Министерството на образованието и науката на Австрия

Времетраене: 4 до 9 месеца

Обхват: за учебна година 7 нови стипендианти! В случай на успешно протичане на изследователската дейност стипендията може да бъде продължена при поискване (обща продължителност 18 месеца)

 

Стипендията включва:

Месечна стипендия  – 1040 евро

Месечна сума за книги – 93 евро

Здравна застраховка

На стипендиантите се предоставят жиища под наем ( в студенстко общежитие или отделно жилище . Месечни разходи от 200 до 380 евро според комфортността на жилището.

Разходите за застраховката и жилището се приспадат от стипендията.

Стипендиантите са освободени от такси за следване.

 

Краен срок  за кандидатстване: 01.03.2010

Място за подаване на документите  online  www.scholarships.at

 

Указания за кандидатстване:

 Верфеловите стипендианти могат да работят като гост-изследователи в университетските институти и да провеждат специални изследвания в библиотеки, архиви и изследователски центрове.

Могат да се кандидатират само университетски преподаватели, които се занимават преобладаващо с австрийска литература. Към заявлението за кандидатстване трябва да се приложи списък с водените от тях учебни мероприятия. Предварителният контакт с образователна или изследователска институция в Австрия е изрично необходим. Възраст : 35 години ( родени на или след 01. октомври 1974 г.)

 Пълният текст на обявата в оригинал можете да видите тук.

Comments are closed.