Sep 25

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2009-2010
Първи семестър

28.ІХ.2009 – 16.І.2010

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg


Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Балканистика

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)


Comments are closed.