Nov 17

Европейски стипендии за студенти

Академичен живот Comments Off on Европейски стипендии за студенти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

На 16 ноември 2009 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2009/2010 година по проект “Студентски стипендии и награди”, схема BG051P0001/4.2-02, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”. За изпълнението на проекта е разработена специална страница за кандидатстване он-лайн, която е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката.

Студентите ще получат информация за кандидатстването – регистрация, попълване на формулярите и Т.Н., на следния адрес: http://eurostipendii.mon.bg.  В рубриката “За проекта” е публикувана кратка анотация, а в рубриката “Статистика” – разпределението на стипендиите и наградите за зимния семестър на учебната 2009/2010 година по висши училища.

Амбицията на МОМН е кампанията да протече така, че студентите да получат стипендиите си преди настъпващите Коледни и Новогодишни празници. За това ще е необходимо и пълното съдействие на определените по проекта екипи от висшите училища, които извършват верифицирането на данните и нареждат плащането на сумите по сметките на отделните студенти.

Във връзка с това предлагам цялостното протичане на кампанията да се осъществи в следните срокове:

от 16 до 30.11.2009 Г., когато ще е активен сайтът за попълване на формуляри онлайн;

от 17.11 до 1.12.2009 г. разпечатаните и подписани от студените формуляри ще се подават във висшето училище;

до 6.12.2009 г. висшите училища ще обработват формулярите и ще изпращат данните за успеха към базата данни на МОМН;

на 7.12.2009 г. – класиране;

на 8.12.2009 г. – обявяване на класиране;

до 12.12.2009 г. висшите училища да изпратят в МОМН подписаните и подпечатени списъци с класираните студенти;

до 16.12.2009 г. – преводи на сумите към висшите училища;

до 23.12.2009 г. – превод на сумите по картовите сметки на студентите.

Разчитам изключително много на Вас и на екипите Ви за успешното изпълнение на заложените в проекта цели и пълното усвояване на разпределените стипендии и награди. Моля за активно съдействие от страна на академичните ръководства и на студентските съвети за своевременното издаване на необходимите документи, с които студентите кандидатстват, особено на документите, удостоверяващи участието им в научни, изследователски или практически разработки, верифицирането на посочените от студентите данни и своевременно изпращане на списъците с класираните студенти в посочените по-горе срокове.

С уважение:

ДОЦ. ДФН МАРИАНА ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Nov 09

Проект за студенти

Проекти Comments Off on Проект за студенти

Студенти по пътя на книгата –

практически курс по книгоиздаване

виж повече на сайта на поекта

ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВОТО НА КНИГИТЕ

По пътя на създаване на книгата се провокира интересът на студентите към издателската, преводаческата и редакторската работа като области за пряка реализация на специалисти с филологическо образование. Участниците придобиват:

  • практически умения за създаване на издателски план и творческо-редакционна подготовка на книгата;
  • познания за технологиите на изработка на книгата в реална работна среда;
  • умения за собствени маркетингови проучвания в книготърговската мрежа;
  • способности за изготвяне на анотации и рекламни текстове

Практическият курс приключва с издаване на книга от самите студенти.

Oct 28

Факултативни дисциплини 2009-2010 (за 1, 2 и 3 курс)

Академичен живот Comments Off on Факултативни дисциплини 2009-2010 (за 1, 2 и 3 курс)

Факултативни курсове – листи на записани студенти

Доц. д-р Иван Чобанов Лингвогеография 15:30-19:30 19 с.з. 20.ХІ., 8.І., 22.І
Доц. д-р Живко Иванов Литература и мултимедия 18:00-19:30 9 ауд. Сряда: 18.ХІ, 25.ХІ, 2.ХІІ, 16.ХІІ
Доц. д-р Красимира Чакърова Увод в редактирането 17:10-19:30 6 ауд. 9.XI.;16.XI;23.XI;30.XI
Гл. ас. Лъчезар Янков Теория на аргументацията 18:00-20:15 6 ауд. От 5.XI. всеки четвъртък
Гл. ас. Йордан Костурков Творческо писане 16:30-18:00 2 ауд. петък
Доц. д-р Соня Райчева Реторика – съвременно социално умение 18:00-19:30 9 ауд. сряда

Допълнителни записвания: лично при преподавателя на факултативния курс.

Правила за факултативни курсове

Oct 28

Реч на Живко Иванов

Академичен живот Comments Off on Реч на Живко Иванов


Oct 27

Приложения на информационните технологии в работата на филолога и при изграждането на езикови ресурси

Издания Comments Off on Приложения на информационните технологии в работата на филолога и при изграждането на езикови ресурси

e-Science е нова поредица към Поделението за научна и приложна дейност на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски “. Във всяко издание ще бъде представяно приложението на информационните технологии в областта на естествените и обществените науки, развивани в университета. Всяка книга ще бъде публикувана едновременно като книжно тяло и в електронен вид на сайта на съответния факултет. Поредицата е предназначена за специалисти, докторанти и студенти.