Nov 08

Министерството на просветата и културата на Република Кипър направи дарение

Минали събития Comments Off on Министерството на просветата и културата на Република Кипър направи дарение
На 11 октомври 2010г. Министерството на просветата и културата на Република Кипър направи дарение на стойност 3000 евро. То има за цел да подпомогне обучението по новогръцки език, което се провежда в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Nov 02

Тържествен концерт Альоша посветен на 53-годишнината от построяването на паметника

Минали събития Comments Off on Тържествен концерт Альоша посветен на 53-годишнината от построяването на паметника

Центъра за руски език и култура

към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” ви кани на:

Sep 13

СЪОБЩЕНИЕ

Магистърски програми

Филологическият факултет обявява прием на документи за следните магистърски програми след завършена степен „Бакалавър”:

АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА – задочно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Живко Иванов;

Секретар на програмата: Димитринка Димитрова, ул. Цар Асен 24, Ректорат, Кабинет  250А, Ет.3,

тел.: 261-292, Е-mail: poetics@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 250А (Ректорат), тел.:  032/261- 292.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 01.10.2010 г. – 15.10.2010 г.

КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА – редовно и задочно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Стефка Георгиева;

Секретар на програмата: Радка Чобанова, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 1, тел.: 261-451;

Е-mail: rada.chobanova@gmail.com

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 1 (Ректорат), тел.:  032/261- 451.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ – редовно и задочно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова,

Секретар на програмата: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 261-238;

Е-mail:spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Примерен тест може да се вземе от кабинет 369, Светла Попчева.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

ЕВРОПЕЙСКА МАГИСТРАТУРА ПО ПРЕВОД – редовно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова,

Секретар на програмата: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 261-238;

Е-mail:spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Примерен тест може да се вземе от кабинет 369, Светла Попчева.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД – редовно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: Гл. ас. Веселина Койнакова,

Секретар на програмата: Жаклин Коен, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 261-239;

Е-mail:jaccoh@uni-plovdiv.bg

Молба по образец се подава в Катедрата по Английска филология- каб.353, тел. 261-239

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ ЕЗИК) – редовно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: Проф. дфн Иван Кънчев,

Секретар на програмата: Елена Щерева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 222, тел.: 261-233;

Е-mail:shtereva@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 222 (Ректорат), тел.:  032/261- 233.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – редовно и задочно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Пенка Гарушева,

Секретар на програмата: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 261-238;

Е-mail:spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – задочно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: Гл. ас. Сашко Павлов,

Секретар на програмата: Жаклин Коен, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 261-239;

Е-mail:jaccoh@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив.

Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА – задочно обучение

Контакт:

Ръководител на програмата: Гл. ас. Сашко Павлов,

Секретар на програмата: Жаклин Коен, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 261-239;

Е-mail:jaccoh@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив.

Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

ПРЕВОД И БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ

Контакт:

Ръководител на програмата: Гл. ас. Веселина Койнакова,

Секретар на програмата: Жаклин Коен, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 261-239;

Е-mail:jaccoh@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив.

Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

ЕКСКУРЗОВОДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Дарина Дончева,

Секретар на програмата: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 261-238;

Е-mail:spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

Филологическият факултет обявява прием на документи за следните специализации:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЖУРНАЛИСТИКА”

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Живко Иванов

Секретар на програмата: Татяна Петкова ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 325, тел.: 261-332;

Е-mail:tpetkova@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 325 (Ректорат), тел.:  032/261- 332.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТУРИЗЪМ”

Контакт:

Ръководител на програмата: Доц. д-р Иван Чобанов,

Секретар на програмата: Елена Щерева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 222, тел.: 261-233;

Е-mail:shtereva@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 222 (Ректорат), тел.:  032/261- 233.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „КНИГОИЗДАВАНЕ”

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Живко Иванов

Секретар на програмата: Татяна Петкова ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 325, тел.: 261-332;

Е-mail:tpetkova@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 325 (Ректорат), тел.:  032/261- 332.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ”

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Живко Иванов

Секретар на програмата: Татяна Петкова ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 325, тел.: 261-332;

Е-mail:tpetkova@uni-plovdiv.bg

Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 325 (Ректорат), тел.:  032/261- 332.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ ЕКСКУРЗОВОДСТВО”

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Дарина Дончева,

Секретар на програмата: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 261-238;

Е-mail:spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ПРЕВОД

Контакт:

Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова,

Секретар на програмата: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 261-238;

Е-mail:spoptcheva@abv.bg Мобилен: 0888160615

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

СРОК: 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г.

Jul 19

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2010 (търси доброволци и стажанти)

Академичен живот, Минали събития Comments Off on НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2010 (търси доброволци и стажанти)

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2010

ТЪРСИ ДОБРОВОЛЦИ

Open Arts Foundation има удоволствието да обяви свободни позиции за доброволци, желаещи да се включат  в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010 в следните области:

Помощник-уредници

Период на заетост:

17-23 септември, почасово:

 • запознаване с конкретната институция
 • запознаване със събитието на институцията, организирано в Нощта на музеите и галериите

24-25 септември – 11:00 – 01:00ч. – Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010:

 • информиране на посетителите в изложбените пространства
 • регулиране броя на посетители
 • следене за спазване на реда

Брой необходими доброволци:

50

Отговорници брандиране

Период на заетост:

11-23 септември, почасово:

 • Помощ при брандиране на местата, включени в Нощ на музеите и галериите 2010
 • снабдяване на всички музеи и галерии с рекламни материали

24-25 септември – 11:00 – 01:00 – Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010:

 • снабдяване на всички доброволци с баджове и рекламни тениски
 • наблюдение за спазване на всички изисквания към участниците в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010г.

Брой необходими доброволци:

5

Позициите за доброволци са подходящи за:

 • студенти с атристична насоченост
 • студенти с хуманитарна и култорологична насоченост
 • студенти с насоченост журналистика и комуникации
 • ученици
 • всеки, който има интерес в областта на културата и желание да се включи в събитието

Всички доброволци ще получат свидетелство за извършен доброволен труд и рекламни сувенири от Нощ на музеите и галериите.

Имате възможност да придобиете поглед над културните институции в Пловдив, да натрупате ценен опит в организирането на мащабно културно събитие от градски тип и разбира се, много да се забавлявате, поемайки отговорност като едно от лицата на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2010.

Доброволците трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив.

Необходимо е да изпратите кратко описание на себе си и на интересите ви и ваша снимка до 05 септември 2010г. на e-mail: info@openarts.info

Посочете за коя от гореописаните позиции кандидатствате!

Всички доброволци ще преминат обучение!

Очакваме ви!

Open Arts Foundation

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2010

ТЪРСИ СТАЖАНТИ

Open Arts Foundation има удоволствието да обяви свободни позиции за стажанти, желаещи да се включат в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010 в следните области:

Стажант Медийни комуникации

Дейност:

архивиране на медийни отразявания на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2010г.

Отговорности:

 • редовна проверка и архивиране на печатни медии
 • архивиране на интернет-линкове
 • набавяне на аудио записи от радио предавания
 • набавяне на видео записи от телевизионни предавания
 • анализиране на публикуваните материали

Ще придобиете:

 • поглед над медийната комуникация на културно събитие
 • контакти с различни радио и телевизионни предавания
 • поглед над много и разнообразни медии

Подходящо за студенти с насоченост към:

 • журналистика и комуникации
 • културология/етнология
 • българска филология

Период на заетост:

01 септември – 31 октомври

Стажант Човешки ресурси

Дейност:

координация на доброволци

Отговорности:

 • комуникация с доброволците
 • разпределяне на отговорностите
 • мотивиране на доброволците
 • наблюдение за правилното и навременното изпълнение на отговорностите

Ще придобиете:

 • ценен опит в координирането на хора
 • възможност за съставяне на собствена стратегия за координиране на хора

Подходящо за студенти с насоченост към:

 • управление на човешки ресурси
 • културология, мениджмънт на културни събития

Период на заетост:

01 – 30 септември

Стажанти Фото и видео документиране

Дейност:

фото и видео документиране на събитията от програмата в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010

Отговорности:

 • фотографиране на организационни дейности, изложбени пространства, посетители
 • видеозаснемане на организационни дейности, изложбени пространства, посетители

Ще придобиете:

 • ценен опит във фото и видео документиране на динамично събитие в голям мащаб
 • възможност за представяне на личен режисьорски и операторски поглед над документираните обекти
 • популяризиране на произведените от вас фото и видео продукции

Подходящи за студенти с насоченост:

–          фотография

–          операторство

–          кинорежисура

Период на заетост:

23-26 септтември

*предимство е, ако стажантът разполага със собствена техника

Всички стажанти ще получат официално свидетелство за проведен стаж и рекламни сувенири от Нощ на музеите и галериите.

Имате възможност да придобиете поглед над културните институции в Пловдив, да натрупате ценен опит в организирането на мащабно културно събитие от градски тип и разбира се, много да се забавлявате, поемайки отговорност като едно от лицата на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2010.

Стажантите трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив от 01 до 26 септември 2010г.

Необходимо е да изпратите ваше CV, снимка и кратко описание на себе си и на интересите ви до 25 август 2010г. на e-mail: info@openarts.info

Посочете за коя от гореописаните позиции кандидатствате!

Всички стажанти ще преминат обучение!

Очакваме ви!

Open Arts Foundation

Jul 05

Паисиеви четения – 2010 г.

Конференции, Минали събития Comments Off on Паисиеви четения – 2010 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По повод предстоящите Паисиеви четения, които се провеждат на  26 и 27 ноември 2010 година,  колегиумът по възрожденска литература при Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира научен форум на тема:

150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА БЕЛЕТРИСТИКА

*     Началото на разказването и на разказа.

* Паисий и конструктите на българските присъствия в разказването.

*    Балканите  – Изтокът – Европа  – интеркултурни паралели.

*   От преводно-побългарената проза до българската повест на Възраждането: културни езици,  побългаряване, оригинално белетризиране.

*    Език и езиково строителство в българската проза от Възраждането и днес.

*    Сюжетът на (не)оригиналната възрожденска белетристика.

*    Възрожденската литературна критика и възрожденската теория на прозата.

*   Съвременна критика за възрожденската белетристика.

*   Трансформации на възрожденския тип повествование. Съвременната белетристика чете/пише възрожденската.

*   Краят на разказването?

*   Четенето  продължава…

Очакваме вашите предложения за участие до 10 ноември 2010 г. на електронен адрес:

slav_konf_plovdiv@abv.bg

Таксата правоучастие е 50 лв. Текстовете, съобразени с техническите изисквания за оформление на докладите и с тематичния профил на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник.

Заявката за участие може да бъде изтеглена тук.