Nov 18

Съобщение за Българска филология II курс (редовно)

Разни, Разписание Comments Off on Съобщение за Българска филология II курс (редовно)

Факултативната дисциплина “Литературознанието на ХХ век” при проф. Амелия Личева ще се проведе на следните дати: 13.12.2013 г. , 10.01.2014 г. и 17.01.2014 г.от 15 часа  в 10 семинарна зала.

Oct 23

Съобщение за ЛИТ 3 курс

Разни, Разписание Comments Off on Съобщение за ЛИТ 3 курс

Лекции – Бази данни на дата 28.10.2013 г.  понеделник от 17.00 часа в 19 семинарна зала.

Oct 23

Съобщение за ЛИТ 2 курс

Разни, Разписание Comments Off on Съобщение за ЛИТ 2 курс

Лекции – Езици за програмиране ще се водят от доц. д-р Сомова  с първо занятие на дата  8.11.2013 г.  от 9.00 – 13.00 часа в 11 аудитория.

Jul 29

Разписание, задочно обучение, 2013-2014 г. (първи семестър)

Разписание Comments Off on Разписание, задочно обучение, 2013-2014 г. (първи семестър)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Първи семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от задочно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Българска филология (file .doc)       (file .pdf)

Руска филология (file .doc)       (file .pdf)

Български език и история (file .doc)       (file .pdf)

Български език и руски език (file .doc)       (file .pdf)

May 10

Допълнителни факултативни курсове

Разни, Разписание Comments Off on Допълнителни факултативни курсове

Допълнителни факултативни курсове за студенти от последен курс на обучение, нуждаeщи се от кредити.

Списък на студентите, записани за факултативни курсове при съответните преподаватели (.pdf  file).

 

ФД – преподавател

дата; час; зала

Увод в социолингвистиката (2 кр.) – гл. ас. д-р Борислав Борисов 17.05.13 (петък); 13:30 -18:00 ч.; 323 ауд. (н. сгр. ет. 3)

18.05.13 (събота); 10:30 -17:00 ч.; 323 ауд. (н. сгр. ет. 3)

Българският книжовен правоговор (2 кр.)  – гл. ас. Ивана Колева  27.05.2013 от 14.00 до 18.00 в 28. семинарна зала (Сграда на ул. Костаки Пеев);

29.05.2013 от 10:30 до 13:30 часа в 116. семинарна зала (Нова сграда);

30.05.2013 от 9:00 до 13:30 в 116. кабинет (Нова сграда).

Езикови ресурси и технологии (2 кр.) – д-р Иванка Петрова 16.05.13 (четвъртък); 16:00 ч.; 6 аудитория

23.05.13 (четвъртък); 13:00 – 15:00 ч.; 10 аудитория; след 15:00 ч.; 7 семинарна зала

31.05.13 (петък); 9:00 ч.; 8 аудитория