Apr 09

в Чехия за студенти с испански и английски език в туристическа фирма.

Erasmus Student Work Placement in the Czech Republic

За повече информация търсете:

Отдел “Mеждународно сътрудничество” (ОМС)

ул.”Цар Асен” 24, стая 111

4000 Пловдив

тел.: + 359 32 261 363

факс: + 359 32 635 049

Apr 06

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg
О Б Я В A
Министерство на образованието, младежта и науката на основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за лектори по български език, литература и култура за академичната 2013/2014 година

Подробна информация

Mar 21

XIX Австрийско-български летен колеж

2-21 август, 2013, Благоевград и Варна

Повече информация

aus-bg

Feb 26

Посолството на Федерална република Германия – София

www.sofia.diplo.de

Бундестагът дава възможността на приблизително 120 млади хора от 28 държави да се запознаят с германската парламентарна система на теория и практика.

Международната парламентарна стипендия (IPS) 2014 се организира под патронажа на Президента на Бундестага и изцяло се финансира от германския парламент.

Пълният текст на писмото можете да видите тук.

Feb 15

КОНКУРС за стипендии за летни езикови курсове в ПОЛША и СЛОВАКИЯ

International, Академичен живот, Разни, Мобилност (Еразъм...) Comments Off on КОНКУРС за стипендии за летни езикови курсове в ПОЛША и СЛОВАКИЯ

КОНКУРС за стипендии за летни езикови курсове за български студенти в ПОЛША и СЛОВАКИЯ през 2013 г.