Jan 16

Филологическият факултет при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” организира практикум по правопис и пунктуация за зрелостници, кандидат-зрелостници и кандидат-студенти, на който ще бъдат представени промените в новия правописен речник на съвременния български език “Официален речник на българския език” (София, изд. “Просвета”, 2012 г.).

Практикумът ще се проведе на 09.02.2013 г. от 11 часа в 6. ауд. (Ректорат, 1. етаж). На специализиран щанд ще се продават с отстъпка учебни помагала за държавния зрелостен изпит по български език и литература и за кандидатстудентския изпит по български език.

Желаещите да участват могат да се регистрират (до попълване капацитета на залата), като попълнят следната форма:

След изпращане на формата всеки ученик ще получи автоматичен отговор, потвърждаващ успешната регистрация.

При запълване на местата регистрацията се прекратява автоматично и на сайта ще бъде публикуван списък на регистрираните.

Участието в практикума е безплатно.

Comments are closed.