Dec 12

Уважаеми дами и господа,

Поради големия интерес на преподавателите по български език и литература към семинара „Актуални проблеми на правописа и пунктуацията”, който ще се проведе на 12.01.2013 г., Филологическият факултет организира повторно семинар по същата тема на 02.02.2013 г. от 10 до 15 часа в 6. аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски”.

 

 

За въпроси можете да ни пишете на адрес: ff@uni-plovdiv.bg.

Comments are closed.