Nov 06

Нов сайт – инспектори

Разни Comments Off on Нов сайт – инспектори

Информация за студенти публикувана от учебен отдел можете да видите на адрес:

http://studadmin.slovo.uni-plovdiv.net/

Nov 04

Официален сайт на факултета

Разни Comments Off on Официален сайт на факултета

От 10. ноември 2014 г.  този сайт няма да се актуализира.

Новият официален сайт на факултета е на адрес:

http://slovo.uni-plovdiv.net/

 

Oct 31

Приемно време за проект „Студентски практики“ (ноември 2014 г. )

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (ноември 2014 г. )

 

дата

Приемно време

забележка

06.11.2014 г.
(четвъртък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец октомври от академични наставници и ментори.

07.11.2014 г.
(петък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец октомври от академични наставници и ментори.

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Oct 28

Регистрирайте преподавателската си заетост

Академичен живот Comments Off on Регистрирайте преподавателската си заетост

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква „б“ от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискваните данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2014/2015 г.

Срокът  за попълване е до 15.11.2014 г.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – ealendarova@gmail.com Евгения Алендарова.

Oct 28

Класиране и информационна среща по програма Еразъм+

Мобилност (Еразъм...) Comments Off on Класиране и информационна среща по програма Еразъм+

На 29.10.2014 г. (сряда) от 10.30 часа в заседателна зала (Ректорат, първи етаж) ще се проведе информационна среща за разясняване на правилата за попълване на новите споразумения за обучение по програма Еразъм+. На срещата ще присъства заместник-ректорът и институционален Еразъм координатор доц. д-р Мария Стоянова.
Настоятелно молим за присъствие всички класирани студенти от Филологическия факултет.

Класиране по програма Еразъм+ (академична  2014-2015, летен семестър).