Archive

Archive for June, 2011

За словото, митовете и (без)крайностите на един филологически форум

June 26th, 2011 Comments off

 

Автори: Таня Пеева, Петър Димитров, Пламен Балчев

Участници и жури - в обща снимка.

На 19 май 2011 г. в пленарната зала на Дома на учените в Пловдив бе открита XIII национална научна конференция под наслов „Словото – митове и (без)крайности”. Форумът се организира ежегодно от Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, СУБ – Пловдив и Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов”. Водещи на церемонията по откриването бяха третокурсниците англицисти Петя Вецева и Иво Ганчев. В приветственото си слово към участниците и гостите доц. д-р Красимира Чакърова, един от организаторите на събитието, подчерта, че това издание на конференцията е забележително, защото през 2011 г. се честват два юбилея – 50 години от основаването на пловдивската алма матер и 10 години от създаването на Лингвистичния клуб в ПУ. Поздрав към младите филолози отправи и ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” доц. д-р Запрян Козлуджов: „Много се радвам, че въпреки сложната ситуация, в която се намира нашата държава, виждам толкова млади хора тук. Сред участниците са представители на всички български класически университети, т.е. на всички университети, в които филологията заема централно място.” С пожелание за успешна работа към аудиторията се обърнаха проф. д-р инж. Симеон Василев, председател на СУБ – Пловдив, гл. ас. д-р Надя Чернева, научен секретар на Филологическия факултет на ПУ и директор на Центъра за руски език и култура, Енчо Тилев, председател на Лингвистичния клуб в ПУ, и Зорница Танева от ръководството на Студентския съвет. Read more…

Categories: Новини Tags:

Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет (1971-2011)”

June 26th, 2011 Comments off

Уважаеми колеги,

На 13 и 14 септември 2011 г. Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” организира национална конференция с международно участие

“40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (1971 – 2011).

Тематичните направления на конференцията са:

  • Хуманитарни и исторически науки
  • Природни науки и науки за Земята
  • Математически и информационни науки
  • Педагогически и социални науки
  • Технически и инженерни науки Read more…
Categories: Конференции Tags:

Програма на Международната конференция на младите учени 2011

June 22nd, 2011 Comments off

СЪЮЗ  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
КЛУБ  НА  МЛАДИТЕ  УЧЕНИ
UNION OF  SCIENTISTS  IN  BULGARIA – PLOVDIV
YOUNG SCIENTISTS CLUB
IV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
IV  INTERNATIONAL CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
П Р О Г Р А М А
P R O G R A M
Read more…
Categories: Конференции Tags:

Покана за участие в юбилейна конференция в ПУ

June 15th, 2011 Comments off
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
отбелязва петдесетгодишнината от създаването на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
с юбилейна научна конференция на тема:
УНИВЕРСИТЕТЪТ – АКАДЕМИЧНА КАРТА НА СВЕТА
(3–4 ноември 2011)

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да ви поканим да участвате в събитие, което цели да припомни оставените от предшествениците ни следи в научното пространство на Пловдивския университет и сред другите академични територии; да предизвика дискусии около настоящето на филологията като научна дисциплина и да проблематизира и осмисли бъдещето на хуманитарното знание в най-широк междукултурен контекст. Read more…

Categories: Конференции Tags:

Техническо оформление на докладите

June 3rd, 2011 Comments off

 

Уважаеми участници и победители в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти!

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври).

 

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Общи изисквания: Докладът, написан в MS Word, формат RTF, се предава на електронен носител (дискета, CD и др.) или се праща на адрес linguistic.club@gmail.com (за секция „Езикознание”) и Ichevska@yahoo.com (за секция „Литературознание”). Желателно е да бъде придружен от разпечатка на хартия.

Текстът се набира с шрифт Times New Roman, разредка 1,5. Ако е използван специализиран шрифт, който не е включен в стандартния пакет на MS Word, той да се приложи като файл към доклада.

 

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

 

Заглавие: Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано, с главни букви. Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Read more…

Categories: Конференции Tags: