Archive

Archive for June, 2010

Международна конференция за млади учени в Украйна

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА УКРАЙНА

Запорожки национален университет
Институт по филология към Бердянския държавен педагогически университет
Изпълнителен комитет на Бердянския градски съвет
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Уважаеми ученици, студенти, магистранти и докторанти! Read more…