Archive

Archive for February, 2010

Тъжен 16 февруари за българската лингвистика

February 17th, 2010 Comments off


clip_image002Българското езикознание остана без доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Изследователят с нови и модерни виждания за феномена език ни напусна във времето на нестихващите си филологически идеи. Пътищата и границите на смисъла задават пак своите въпроси, макар че с последната си книга доц. Гърдев даде интересни отговори на филолог с изследователска мисия. Необратимо тъжно е, че тази книга не може да има продължение от своя автор.

Завършил математическа гимназия, Стефан Гърдев посвещава усета си към числата и формулите и на граматическото число. На неговите прояви в речта, разтваряйки ги в докторската си дисертация. Преждевременната кончина на езиковеда извиква още един въпрос – за числата, за стойността им и за това, кое е числено и причисляващо.

Причисляващо е, разбира се, съпричастието. То беше водещо за нашия колега и приятел. Read more…

Categories: Новини Tags:

Всероссийская студенческая научная конференция “Иностранные языки и литературы в контексте культуры”

February 12th, 2010 No comments


Пермский государственный университет

Факультет современных иностранных языков и литератур

27 апреля 2010 г. проводит


Всероссийскую студенческую научную конференцию

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ»


Основные направления работы конференции:
Read more…