Archive

Archive for June 22nd, 2011

Програма на Международната конференция на младите учени 2011

June 22nd, 2011 Comments off

СЪЮЗ  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
КЛУБ  НА  МЛАДИТЕ  УЧЕНИ
UNION OF  SCIENTISTS  IN  BULGARIA – PLOVDIV
YOUNG SCIENTISTS CLUB
IV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
IV  INTERNATIONAL CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
П Р О Г Р А М А
P R O G R A M
Read more…
Categories: Конференции Tags: