Анастасия Кехайова

April 1st, 2021

Анастасия Димитрова Кехайова е методист на Центъра за руски език и култура към ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2016 година се дипломира по специалност „Приложна лингвистика английски с руски език“, а през 2018 в магистърската програма „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“ в Пловдивския университет.

По време на бакалавърското си следване е участница в множество школи, семинари и международни форуми, свързани с руски език: Лятна школа по руски език в Института за руски език „А. С. Пушкин“, Москва (август, 2014 г.); IV международен научно-практически семинар по превод за студенти русисти, организиран от Центъра за руски език и култура в ПУ „Паисий Хилендарски“ (ноември, 2014 г.); Международен младежки форум „Паруса русского мира”, Санкт Петербург (юли, 2015 г.); VII международна квалификационна школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку”, ВСУ, Варна (август, 2015 г.).

В периода 02.2015 – 06.2015 г. прекарва един семестър в Масариковия университет (Бърно, Чехия) в рамките на студентска мобилност „Еразъм+“.

През 2017 г. започва дейността си като методист на Центъра за руски език и култура към Пловдивския университет. Активно участва в организацията и провеждането на VII международен научно-практически семинар по превод на Центъра за руски език и култура, подготовката и представянето на отбор от Пловдивския университета по време то деветото (2017) и десетото (2018) издание на Международна квалификационна школа „Современные педагогические технологии в обучении русскому языку” на Руския център във ВСУ, както и на шестото (2017) и седмото (2018) издание на Международния фестивал за студенти, изучаващи руски език: „Друзья, прекрасен наш союз!“.

Интересите ѝ са в областта на сравнителната руско-българска граматика, превода, медиите и комуникациите. Увлича се още от българска народна хореография. Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ от 2015 г., а от 2018 г. става него съпредседател.

Comments are closed.