Пламен Балчев

April 19th, 2021

Пламен Боянов Балчев е студент завършва магистърската програма по славянска филология (чешки език) в ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. Научните му интереси са в областта на сравнителната граматика на славянските езици и морфологията. Взема участие в Националната конференция за студенти и докторанти „Словото – планетата на духа” през 2009 г. Участва в редакторския колектив на сборника “Текстове и прочити”, 2009 г.

Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” от 2009 година.

 

Comments are closed.