Archive

Archive for August, 2012

Конкурс за студентско есе

August 2nd, 2012 Comments off

По повод 250-годишнината от съставянето на „История славянобългарска“ Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявява конкурс за студентско есе на тема:

“ЧЕТЕТЕ И ЗНАЙТЕ…” – изстраданото послание на “История славянобългарска” на отец Паисий Хилендарски

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за писане на студентско есе цели да привлече за участие студенти, които мислят оригинално и творчески и искат чрез разсъжденията си върху цивилизационните послания на Паисий Хилендарски да споделят представите си за мястото и значение на неговата история в съвременната българска култура.

НАГРАДИ:

Първа награда – 200  лв. и участие в пътуващ семинар по стъпките на Паисий.

Втора награда – 150 лв. и участие в пътуващ семинар по стъпките на Паисий.

Трета награда – 100 лв. и пътуващ семинар по стъпките на Паисий.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

  • В конкурса могат да участват студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, независимо от формата на обучение, изучаваната специалност и възрастта.
  • Обем на есето: до три стандартни страници (5400) знака.
  • Ектронен адрес, на който да се изпращат есетата: ese@slovo.uni-plovdiv.bg
  • Краен срок за изпращане на електронна версия на есето:  1 октомври 2012 г.
  • Краен срок за обявяване на резултатите: 5 октомври 2012 г.
  • Всеки участник в конкурса трябва да посочи трите си имена, специалност, курс, факултетен номер, електронен адрес за обратна връзка!

ОЦЕНЯВАНЕ:

Есетата ще бъдат оценявани от жури от специалисти по теория на литературата, история на българската литература, история на книжовния език, съвременен български език. Наградените есета ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Наградите на отличените студенти ще бъдат връчени от изтъкнати български учени по време на официалното юбилейно честване на „История славянобългарска“, на което Пловдивският университет „Паисий Хилендарски посвещава Юбилейната международна научна конференция „250 години „История славянобългарска“ (2 – 3 ноември 2012 г.).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЦЕНЯВАЩОТО ЖУРИ:

Доц. д-р Петя Бъркалова

 

ОЦЕНЯВАЩО ЖУРИ:

Доц. д-р Ваня Зидарова

Доц. д-р Иван Русков

Доц. д-р Константин Куцаров

Доц. д-р Красимира Чакърова

Доц. д-р Мила Кръстева

Доц. д-р Татяна Ичевска

Доц. д-р Христина Тончева

Докторант Ана Маринова

Categories: Новини Tags: