Славея Горанова

April 19th, 2021

Славея Чавдарова Горанова завършва Американския колеж в София с първи чужд език – английски и втори – испански. Следва и работи в САЩ и Мексико. Придобива магистърски степени от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” по английски, испански и български език.

Има дългогодишен преподавателски опит в сферата на чуждоезиковото обучение, като тук специално място заемат обучението по английски през испански и испански през английски език. Заклет преводач с английски и испански език.

Научните ѝ интереси са в областта на лингводидактиката, фонетиката и фонологията, сравнителното езикознание.

Член е на Лингвистичния клуб от 2017 г.

Comments are closed.