Диана Мъркова

October 23rd, 2018

Диана Георгиева Мъркова е магистрант в програмата „Актуална българистика”, езиковедски профил, към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2018 г. се дипломира като бакалавър по специалност „Българска филология” в същия университет. В периода 2009-2014 е ученичка в Езикова гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив, с първи език английски, като по същото време изучава и руски, немски и испански език.

През 2017 г. печели първа награда в XIX студентска олимпиада по морфология на съвременния български език и получава статуетката „Морфолог на 2017 година”. Впечатленията ѝ от олимпиадата са отразени в юбилейния сборник „Per Aspera ad Victoriam”, включващ интервюта от всички носители до момента: https://blogs.uni-plovdiv.net/lingvclub_slovo/files/2018/01/Sbornik_Per-aspera-ad-victoriam_2018-net_end.pdf, с. 61 – 63. В следващата година участва в юбилейната XX национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят”, където изнася доклад на тема „Наблюдения върху езиковата „археология” на няколко лексикални групи с непрозрачен корен в съвременния български език”, с който се класира на първо място в езиковедската секция за бакалаври.

Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” от 24.05.2015 г. Посещава семинари по езикова култура при доц. д-р Красимира Чакърова, благодарение на които през 2016 г. заема първо място на отборното състезание в Националната студентска олимпиада по езикова култура, организирана от Катедра по български език към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. След проведен курс по редактиране към ЛК участва и в редакционната колегия на сборниците с отличените доклади от три издания на Националната научна конференция за студенти и докторанти: „Словото – традиции и модерност” (2016), „Слово и памет” (2017), „Словото – идеи, идеали, утопии” (2018).

Лингвистичните ѝ интереси са в областта на историята на българския език, старобългарския език, фонетиката и морфологията на съвременния български език и сравнителното славянско езикознание, като те вървят ръка за ръка и с трайното увлечение по литературата. Има награди от редица литературни конкурси:

  • Наградата за поезия от Литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет”, Пловдив, 2015 г. Отличените ѝ стихотворения са публикувани на стр. 18 в брой 10 от декември 2015 г. на вестника: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2015/vestnik_br_10-2015-ok.pdf.
  • Специална награда от Национален литературен конкурс „Най-синьото вълшебство”, посветен на Петя Дубарова по повод 50-годишнината от рождението ѝ, Габрово, 2012 г.
  • Първо място в категория „Стихотворение” на конкурса „Пурпурно перо”, София, 2012 г.
  • Втора награда от Национален конкурс за поезия на млади творци „Атанас Смирнов”, Дряново, 2012 г.
  • Второ място в категория „Есе” в Национален литературен конкурс „Море” към Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”, Бургас, 2012 г.
  • Трета награда за стихотворение от Националния литературен конкурс „Как ще спреш ти мене – волната?”, посветен на 120 г. от рождението на Елисавета Багряна, Сливен, 2013 г.
  • 3 поощрителни награди от Националния литературен конкурс „Петя Дубарова”, Бургас, 2012, 2013 и 2014 г. Стихотворенията ѝ са публикувани в сборниците с наградени творби „Петя – пристан зелен” (изд. „Либра Скорп”) от съответните години.
Comments are closed.