Диана Мъркова

April 5th, 2021

Диана Георгиева Мъркова е докторант по морфология на съвременния български език в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. През 2018 г. завършва бакалавърска степен „Българска филология“, а през 2019 г. се дипломира като магистър в програмата „Актуална българистика“ (езиковедски профил) към Филологическия факултет на същия университет, като защитава магистърска теза на тема „Съществителните имена с вариращ род в съвременния български език“. Средното си образование получава в Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив, където е в паралелка със засилено изучаване на английски (първи чужд език), както и на руски и немски език.

През 2017 г. печели първа награда в XIX студентска олимпиада по морфология на съвременния български език и получава статуетката „Морфолог на 2017 година“. През 2018 г. участва в юбилейната XX национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“, където изнася доклад на тема „Наблюдения върху езиковата „археология“ на няколко лексикални групи с непрозрачен корен в съвременния български език“, с който се класира на първо място в езиковедската секция за бакалаври. През 2019 г. взима участие в XXI национална научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“ с доклад на тема „Наблюдения върху някои прояви на системни отношения в сферата на българските граматични форманти“, с който заема първо място в езиковедската секция за магистри.

Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ от 2015 г. Посещава семинари по езикова култура при доц. д-р Красимира Чакърова, благодарение на които през 2016 г. заема първо място на отборното състезание в Националната студентска олимпиада по езикова култура, организирана от Катедра по български език към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. След проведен курс по редактиране към ЛК участва и в редакционната колегия на четири сборника с отличени доклади от Националната научна конференция за студенти и докторанти, гр. Пловдив: „Словото – традиции и модерност“ (2016), „Слово и памет“ (2017), „Словото – идеи, идеали, утопии“ (2018), „Verba iuvenium – Словото на младите“, бр. 1 (2019). Тази подготовка ѝ помага от 2019 г. да започне работа като коректор и редактор към ИК „Хермес“, гр. Пловдив.

Лингвистичните ѝ интереси са в областта на морфологията на съвременния български език, историческата лингвистика, старобългарския език, сравнителното славянско езикознание, етимологията и семантиката на думите. Има траен интерес и към литературата, като притежава награди и от няколко литературни конкурса.

 Научни публикации:

Участия в научни форуми:

 • Участие в XX национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“, Пловдив, 17 – 18.05.2018 г.
 • Участие в Трети международен филологически форум „Полета на сътрудничество“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“, 15 – 17.11.2018 г.
 • Участие в XXI национална научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“, Пловдив, 16 – 17.05.2019 г.
 • Участие в секция „Лингвистика“ на Осмата международна конференция на младите учени, организирана от Съюза на учените в България, Пловдив, 23 – 26.07.2020 г.
 • Участие в Двадесет и втората национална научна конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“, Пловдив, 22 – 23.10.2020 г.

Награди от литературни конкурси:

 • Първа награда за проза от Литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет“ за разказа „Приют за бездомни книги“, Пловдив, 2019 г.
 • Първа награда за поезия от Литературния конкурс на вестник „Пловдивски университет“, Пловдив, 2015 г.
 • Първо място в категория „Стихотворение“ на конкурса „Пурпурно перо“, София, 2012 г.
 • Второ място в категория „Есе“ в Национален литературен конкурс „Море“ към Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“, Бургас, 2012 г.
 • Втора награда в раздел „Проза“ на XV национален конкурс за литературно творчество и компютърна рисунка „Любовта в нас“, Варна, 2012 г.
 • Втора награда от Национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев“, гр. Пазарджик, 2011 г.
 • Втора награда от Национален конкурс за поезия на млади творци „Атанас Смирнов“, Дряново, 2012 г.
 • Трета награда за стихотворение от Националния литературен конкурс, посветен на 120 г. от рождението на Елисавета Багряна, Сливен, 2013 г
 • Специална награда от Национален литературен конкурс „Най-синьото вълшебство“, посветен на Петя Дубарова по повод 50-годишнината от рождението ѝ, Габрово, 2012 г.
 • 3 поощрителни награди от Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“, Бургас, 2012, 2013 и 2014 г. (публикации в сборниците „Петя – пристан зелен“ от съответните години (изд. „Либра Скорп“).

 

 

 

Comments are closed.