Илиана Новак

April 19th, 2021

 

Илиана Новак е родена в гр. Павлодар, Казахстан. В периода 1987 – 1994 завършва основното си образование в НМУ „Любомир Пипков” (София) със специалност цигулка. През 1994 – 1998 завършва средното си образование в СОУ „Пейо Яворов”, гр. Пловдив.

От 1999 до 2007 следва висше образование, специалност „Славянска филология” – полски език, като завършва с научно-образователна степен магистър.

През 2000 г., още като първокурсничка, посещава летен езиков курс по полски език във Варшава, спонсорирана от Полския институт в София.

През 2002 специализира полски език във Варшава след спечелен конкурс към Министерството на образованието на Р. България.

През 2007 г. защитава успешно магистърска теза (дипломна работа) на тема „Приказният мотив в литературата на Млада Полша” с научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова.

От 1 март 2010 г. е зачислена в редовна докторантура към Катедрата по славянска филология, научна специалност „Полска литература” с научен ръководител доц. д-р Калина Бахнева.

Занимава се с преводаческа дейност от самото начало на следването си. Правила е многобройни преводи от и на полски, руски и английски език в областта на техническата, художествената, научната, правната и медицинската литература, консекутивни и симултантни преводи.

През май-юни 2006 г. превежда на полските участници в Полско-българския форум „Икономика на знанието” в Слънчев бряг под патронажа на Ивайло Калфин и Славомир Домброва. Превежда за списание Полско-български преглед, издавано от Полския институт, вж. броевете за м. април и м. май 2000 г.

Участие в научни форуми и конференции:

2010 г. – Дванадесета научна конференция за студенти и докторанти, доклад на тема „Феноменът Тадеуш Ружевич”

2010 г.Климентови четения за млади изследователи, доклад на тема: „Художествени измерения на макабричното в романа „Ръкопис, намерен в Сарагоса”. Мотивът за девицата труп”.

Comments are closed.