Златка Димитрова

April 19th, 2021

Златка Емилова Димитрова е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Български език и английски език. Родена е в град Чепеларе, където завършва професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Й. Вапцаров“ (направление горско и ловно стопанство).

По време на следването си се включва активно в организацията и провеждането на дискусионния форум под надслов „Старее ли художественият език? (Рецепцията на Вазовото творчество: предизвикателствата днес)“, както и на юбилейната XX национална конференция за студенти и докторанти. През януари 2018 г. взема участие в 20-та общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език, където печели една от третите награди.

Член е на Лингвистичния клуб от 2016 г.

Comments are closed.