Десислава Маринова

October 21st, 2018

 

Десислава Иванова Маринова е бакалавър по български език и руски език. През 2008 г. участва в юбилейната Десета студентска олимпиада по морфология на съвременния български език, където се класира на първо място. Оттогава е и член на Лингвистичния клуб. Двукратен победител в Националната научна конференция за студенти и докторанти с доклади на тема: “Към въпроса за полисемантичната употреба на относителните прилагателни имена в българския език”, “Поглед към състоянието на българската лексика в началото на XX век (върху материали от “Пъленъ руско-български речникъ” от 1914г.)”.

Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, историческата лингвистика, стилистиката. Член е на редакционната колегия на сборниците с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти (Пловдив, 2006, 2007 и 2008 г.) „Словото: образи и отражения” и „Текстове и прочити”.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1. Към въпроса за полисемантичната употреба на относителните прилагателни имена в българския език // В: Текстове и прочити – приключението продължава. Сборник с доклади от Десетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив 2009;

2. Поглед към състоянието на българската лексика в началото на XX век (върху материали от “Пъленъ руско-български речникъ” от 1914 г.) // В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив 2010;

3. Комуникативни похвати и средства в телевизионните реклами на котешка храна // В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти и докторанти (под печат).

 

Comments are closed.