Home > Конференции > Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет (1971-2011)”

Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет (1971-2011)”

June 26th, 2011

Уважаеми колеги,

На 13 и 14 септември 2011 г. Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” организира национална конференция с международно участие

“40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ (1971 – 2011).

Тематичните направления на конференцията са:

  • Хуманитарни и исторически науки
  • Природни науки и науки за Земята
  • Математически и информационни науки
  • Педагогически и социални науки
  • Технически и инженерни науки

От името на организационния комитет каня преподавателите и студентите от Вашия университет да участват в юбилейната ни конференция и се надявам чрез Вас те да бъдат информирани за научното събитие.

Пълна информация има на сайта на Шуменския университет (www.shu-bg.net) и на сайта на конференцията: http://conference.shu-bg.net

проф. дпн Маргарита Георгиева

Ректор на Шуменския университет

“Епископ Константин Преславски”

Categories: Конференции Tags:
Comments are closed.