Елица Миланова

February 5th, 2011


Елица МилановаЕлица Димитрова Миланова е ученичка в 12. клас на ГХП „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив в паралелка със засилено изучаване на руски език. Интересите й са в областта на математическата лингвистика, руския език, източните култури, славянските и африкански езици, историята, археологията и литературата. Участва в разширения състав на националния отбор по математическа лингвистика. Член е на редакционния екип на международното електронно списание „Гласът на тийнейджъра”. Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г.


ПУБЛИКАЦИИ:


Comments are closed.