Петър Димитров

October 16th, 2018

Петър Димитров Димитров е студент в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Английска филология, 3. курс. През 2006 завършва ПГМЕТ в гр. Пазарджик, специалност Машинен техник по програма PHARE. Няколко негови литературни есета са публикувани в училищния вестник, докато е ученик там. Има три отпечатани статии във вестник „Тема Спорт” през 2010 г.

Научните му интереси са в областта на езикознанието (и по-специално в областта на когнитивната лингвистика, фонетиката, историческата лингвистика), журналистиката (най-вече спортна), философията и историята. Извън хуманитарните науки се интересува също и от химия, палеонтология и футбол. Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г.

Comments are closed.