Неда Ненова

April 19th, 2021

Неда Бойкова Ненова е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология. Родена е в град Златоград през 1997 година. Завършва средно образование през 2016 година. В периода 2013 – 2016 година участва като доброволец в Център за работа с доброволци към НАРД и организира различни доброволчески инициативи. Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ от 2017 година.

Интересите ѝ са в областта на западноевропейската литература, руската литература, старобългарската литература, старобългарския език, историческата лингвистика и изобразителното изкуство.

През 2019 г. спечелва второ място в общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език.

Публикации:

  • Статия по повод 20 години Национална научна конференция за студенти и докторанти филолози, вестник ,,Пловдивски университет”, бр. 5, от 07.06.2018 г., год. XXXVI, стр. 4 – 5.
Comments are closed.