Теодора Арнаудова

March 15th, 2019

 

Теодора АрнаудоваТеодора Атанасова Арнаудова e студентка в бакалавърската програма по английска филология на ПУ „Паисий Хилендарски (4. курс). Участва в ежегодните национални научни конференции за студенти и докторанти, организирани от Филологическия факултет и СУБ – Пловдив. През 2008 г. се класира на второ място с доклада си „Наблюдения върху фразеологизми с флорален компонент в българския език в съпоставка с английския език”, който е публикуван в сборника „Текстове и прочити” (Пловдив, 2009, стр. 136-139), а през 2007 г. получава поощрителна награда за доклада си „Прояви на жестокост в приказките” (в съавторство с Румен Халачев).Член е на Лингвистичен клуб от 2006 год. Член е на редакционната колегия на сборника “Текстове и прочити”, издаден през 2009 г.
От учебната 2008/2009 е хоноруван преподавател по английски език в Биологическия факултет на ПУ.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Comments are closed.