Маргарита Пеева

October 16th, 2018

 

Маргарита Пеева е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Английска филология”. През 2008 г. завършва Езикова гимназия „Пловдив” с профил английски език. По време на обучението си там взема участие в разнообразни извънкласни дейности: член е на фотографския клуб, на репортерския екип на училищния вестник „ДелтаТе”, на чиито страници са публикувани нейни статии и стихотворения. Осъществява някои важни интервюта за вестника. Участва в олимпиади по английски език. През 2006 година завършва тримесечен курс по журналистика към Учебен център „Пътят” и се включва в областното състезание по химия „Луд химик” (7. – 13. клас), на което печели първо място. През същата година в периода 2 – 22 юли взема участие в Международния лагер по разговорен английски, организиран от Американския университет в Благоевград. През 2007 г. успешно полага изпит за сертификат на Кеймбридж-CAE. На церемонията по завършването на дванадесетокласниците от ЕГ „Пловдив” (2008 г.) й е връчена грамота за високи постижения по английски език.

През втората си година като студентка взема участие в междуфакултетното състезание „Аз знам повече” като част от отбора на Филологическия факултет.
Владее английски език, начално ниво японски и немски език. В момента изучава руски език.

Член е на Лингвистичния клуб от 2010 г. Научните й интереси са главно в областта на езикознанието, литературознанието и философията. Проявява интерес и към историята на древните цивилизации и особеностите на източните култури.

 

Comments are closed.