Прабългарска ономастика

February 16th, 2011 Leave a comment Go to comments


Настоящата монография, непубликувана досега, е първото цялостно изследване върху прабългарските имена. В нея са разгледани произходът, структурата и значението на народностното име българи, както и въпросът за етническата принадлежност на самите прабългари. Въз основа на ранни китайски и византийски източници авторът стига до извода, че прабългарите неправилно са смятани за тюрки. Дават се обосновани етимологии на племенните имена чдар-булглр, купи-булгар, уногундури, утигури, котраги и др. За всички родови названия, известни от Именника на българските ханове и от надписи от Североизточна България като Дуло, Ерми, Укил, Кубиар и др., се посочват нови тълкувания. Проф. Симеонов дава мотивирани обяснения на хански и други лични имена, сред които Аспарух, Крум, Борис, Боян и Чавдар. В изследването са включени десет географски имена с вероятен прабългарски произход.


  1. No comments yet.
You must be logged in to post a comment.