Йоана Иванова

April 14th, 2021

Йоана Николаева Иванова се дипломира по специалност „Английска филология“ през 2016 година. През 2017 година завършва магистратура „Лингвистика и превод“. Превежда, преподава английски език и пише статии за различни медии. Член е на Лингвистичния клуб от 2014 година. Участва в Редакционната колегия на сборника „Словото – традиции и модерност“. Взема участие в Юбилейния лингвистичен семинар „Езикът – хилядолетната загадка на човечеството“. Научните ѝ интереси са в областта на англоезичната литература, медиите, социалните и културните изследвания на пола. Владее в различна степен английски, немски и руски език.

 

 

Comments are closed.