Йоана Иванова

October 21st, 2018

Йоана Николаева Иванова се дипломира по специалност „Английска филология“ през 2016 година. През 2017 година завършва магистратура „Лингвистика и превод“. Работи като журналист и копирайтър и преподава английски език. Член е на Лингвистичния клуб от 2014 година. Участва в Редакционната колегия на сборника „Словото – традиции и модерност“. Взема участие в Юбилейния лингвистичен семинар „Езикът – хилядолетната загадка на човечеството“. Научинте ѝ интереси са в областта на медиите, когнитивната лингвистика, културните изследвания, философията, англоезичната литература, социалните и културните изследвания на пола. Владее в различна степен английски, немски и руски език.

Comments are closed.