Мара Георгиева

April 5th, 2021

Мара Михайлова Георгиева е студентка в магистърска програма „Актуална българистика”, езиковедски профил, към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2020 г. се дипломира като бакалавър по специалността „Българска филология” в същия университет. През 2016 г. завършва средното си образование в Гимназия с хуманитарен профил ,,Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив (днес Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“), паралелка с усилено изучаване на английски език. През 2015г. участва в конкурс на тема: ,,Единствени в Европа, единствени в света”,организиран от Столична библиотека и литературен клуб ,,Петър Парижков” по повод 1160 години от създаването на славянската писменост и 1200 години от рождението на св. Методий, и печели второ място за есе. С оригинални идеи се включва в работата на училищните клубове: ,,Родознание”, ,,Млад еколог и ,,Млад журналист”. Три поредни години се класира за участие в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература. Научните й интереси са в областта на общото езикознание, морфологията, старобългарския език, българския фолклор, сравнителната граматика на славянските езици, възрожденската литература и руската литература. Интересува се и от история, философия и изучаване на чужди езици.  През 2019 г. спечелва първо място в общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език и става носител на почетното звание “Морфолог на 2019 г.” Член е на Лингвистичен клуб ,,Проф. Борис Симеонов”от 2017 г.

Публикации:

  • Като член на клуб ,,Млад журналист е част от редакционната колегия на училищния вестник ,,Ученически устрем от 2015г., издаден по повод 165 години от създаването на Пловдивското епархийско класно училище, прераснало в първата българска Гимназия с хуманитарен профил ,,Св.св. Кирил и Методий”.
  • Статия по повод 20 години Национална научна конференция за студенти и докторанти филолози, вестник ,,Пловдивски университет, бр. 5, от 07.06.2018г., год. XXXVI, стр.4 – 5 (в съавторство с Неда Ненова).
Comments are closed.