Валя Иванова

April 7th, 2021

Валя Живкова Иванова се дипломира по специалност „Българска филология“ през 2017 година. През 2018 година завършва семестриално магистърска програма „Актуална българистика“. Член е на Лингвистичния клуб от 2013 година. През 2014 година участва в Шестнадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Слова… които светят в моя път“, проведена в град Пловдив. Докладът ѝ „За роднинските названия в българската фразеологична система (с оглед езиковата картина на света)“ е отличен с втора награда и е публикуван в сборника “Светлият път на словото”, Пловдив, 2015, стр. 46 – 53.

От 2015 до 2018 г. е съпредседател на Лингвистичния клуб. Интересите й са в областта на българската стилистика, граматика, литературата, медиите и др.

Comments are closed.