Archive

Archive for June, 2012

Технически изисквания за оформление на докладите от Националната научна конференция 2012

June 12th, 2012 Comments off

Техническо оформление на докладите

 

Текста на техническите изисквания и образеца за оформление на докладите можете да свалите във формат .pdf и .doc:

Технически изисквания: .pdf или .doc

Образец: .pdf или .doc


Уважаеми участници и победители в Четиринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти,

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври – І, ІІ и ІІІ място, без поощрителните награди). Текстовете на докторантите трябва да бъдат придружени от становище на научния ръководител (в отделен файл, който се изпраща заедно с доклада), в което ръководителят на дисертационния труд заявява, че познава текста на докторанта и препоръчва той да бъде включен в сборника.

  Read more…