Ивана Витанова

April 1st, 2021

Ивана Кирилова Витанова е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология. През 2018 г. завършва средното си образование в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, паралелка с усилено изучаване на английски език. През 2018 г. участва в литературен конкурс на тема „Бъдещето, което всеки миг се променя“, организиран всяка година в град Русе, и печели второ място в категория характеропис. През 2018 г. участва в Национално състезание по български език и литература за зрелостници, организирано от Филологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и печели първо място. През 2019 г. участва в Национална олимпиада по езикова култура, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и печели второ място в индивидуалната надпревара. През 2019 г. участва в „Практическо обучение – Storytelling“, реализирано в рамките на проект „Кохезионна политика на ЕС в България – Vox populi“. През 2020 г. участва в XXII-та национална научна конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“ с доклад на тема „Пътят на и пътят към „изгубеното дете“ в повестите „Турски паша“ и „Неда“ на Любен Каравелов“ и получава трето място в секция литературознание с право на публикация. През 2021 г. участва в XXIII-та общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език и печели второ място.

Научните ѝ интереси са в областта на българската литература, сравнителното литературознание, българската морфология и езиковата култура. Интересува се от история, философия и изобразително изкуство. Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“ от 2018 г., а от 2020 г. е и негов съпредседател.

 

Comments are closed.