Мария Ямболиева

April 19th, 2021

 

Mария Теофилова Ямоблиева е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски” със специалност „Приложна  лингвистика (немски език и новогръцки език). Завършила е Езикова гимназия „Иван Вазов” с немски език. През 2007 превежда енциклопедия от поредицата “Was ist was” на Tesslof Verlag, издавани в България от „Летера”, Пловдив, а през 2009-2010 г. превежда романа на швейцарската писателка Корине Хофман „Нова среща в Барсалои”. Книгата отскоро е по книжарниците. От  ноември 2009 до март 2010 г. тя взе участие в проекта на „Летера” и Пловдивския университет „Студенти по пътя на книгата”, а през юли 2010 посети езиков курс по немски и немска литература в Грац, австрия. Участва с доклад на тема „Гръцкото езиково наследство в немския език” на последната Конференция за студенти, докторанти и средношколци” на 20. и 21. май 2010 г., където беше отличена с поощрителна награда.

Научните й интереси са в областта на общото езикознание, лексикологията, изучаването на чужди езици и странознание на немскоговорящите държави. Има много добри познания по немски език, английски език и добри познания по руски език, както и начални познания по италиански език. Членува в клуба от 2010 година.

ПУБЛИКАЦИИ:

преводи:

2007 – Zauberer, Hexen und Magie Was ist Was?, Tesslof Verlag (предстои да бъде издадена)

2010 – Нова среща в Барсалои, Корине Хофман, Изд. Летера,

доклади:

2010 – „Поглед върху гръцкото словообразувателно и лексикално наследство в немския език”

 

Comments are closed.