Полина Петкова

February 5th, 2011


Полина ПетковаПолина Николаева Петкова е студентка по английска филология (3. курс) в ПУ “Паисий Хилендарски”. Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, общото езикознание и литературознанието. Взема активно участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена на 7 и 8 май 2009г. в град Пловдив, с доклад на тема “Семантика на английския глагол BRING”.


ПУБЛИКАЦИИ:

1. Семантика на английския глагол ‘BRING’


Comments are closed.