Полина Петкова

April 19th, 2021

 

Полина Николаева Петкова завършва специалността “Английска филология” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Научните й интереси са в областта на когнитивната лингвистика, общото езикознание и литературознанието. Взема активно участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, проведена на 7 и 8 май 2009г. в град Пловдив, с доклад на тема “Семантика на английския глагол BRING”.

 

Comments are closed.