Почетни членове

October 16th, 2018



В рубриката “Почетни членове” са включени онези членове на Лингвистичния клуб, които от създаването на формацията досега са помогнали изключително много за нейното развитие. Всички те са вече дипломирани магистри или доктори по филология и работят в различни образователни и научни институции.


д-р Борислав Славов Борисов
bobopet@abv.bg

д-р Десислава Любомирова Борисова
dessy_86@gbg.bg

д-р Здравко Милчев Минчев
ukashaka@abv.bg

д-р Иванка Петрова Петрова
yulinga@abv.bg

Ирена Русева Русева
irena_ruseva@abv.bg

Лалиана Ангелова Груева
laliana@yahoo.com

Николай Йорданов Желязков
nikolay.zhelyazkov@gmail.com

Светлана Владимирова Стаменова
svet_stamenova@yahoo.com

Таня Стоянова Нейчева
tanja_sp@yahoo.co



Comments are closed.