Archive

Archive for April, 2013

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ 2013

April 14th, 2013 Comments off
Paissii Hilendarski
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Филологически факултет
Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”
Съюз на учените в България – Пловдив

                                     

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Юбилейната петнадесета национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

 

„КАНОНЪТ НА СЛОВОТО VS. СЛОВОТО НА КАНОНА”

 

Конференцията ще се проведе на 16 и 17 май 2013 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10.05.2013 г.

Моля, използвайте приложената форма за заявка.

Заявката за участие за студенти и докторанти можете да свалите тук (във формат .doc или .pdf), а за ученици – тук (във формат .doc или .pdf).

Пълния текст на поканата можете да свалите тук (във формат .doc или .pdf).

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес konferentsiya_plovdiv@abv.bg .

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска (за секция „Литературознание”).

 

 

 

От организаторите

Categories: Новини Tags: