Д-р Здравко Минчев

October 24th, 2018

Д-р Здравко Милчев Минчев е завършил Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”, където в момента следва магистърската специалност „Английски език и методика”. Лауреат е на редица престижни награди за участия в студентски научни форуми, както и на приза “Морфолог на годината” през 2001 г. Има няколко публикации в областта на морфологията на съвременния български език. Владее английски и румънски език. Работи като преподавател по английски език в родния си град Пазарджик. Член е на Лингвистичния клуб от самото му създаване през 2001 г.

ПУБЛИКАЦИИ:

1. “Още веднъж за зависимостта между “определеност” и “аспектуалност” в структурата на българското изречение (с оглед на кванторната теория)” // Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Т. 38, Пловдив, 2000 (http://georgesg.info/belb/studenti.php?s=minchev)

2. За така наречения «имперсонален пасив» // Лингвистични дискурси: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Пловдивски университет. Научни трудове. Т. 43. Кн. 1. Сб. А. Пловдив, 2005.

3. Нови щрихи към въпроса за инвариантното значение на категорията “определеност-неопределеност” (“положение”) // XIV национална научна конференция за студенти и докторанти “Словото – (не)възможната мисия”, Пловдив 2012 (под печат).

Comments are closed.