Татяна Лазарова-Ковачева

October 21st, 2018

Татяна Димитрова Лазарова-Ковачева е родена на 14.03.1979 г. в гр. Чирпан, но впоследствие живее в Пловдив. Завършва средно образование през 1998 г. в СОУ „Кирил и Методий“, гр. Пловдив със специалност „Музика“. През 2014 г. е приета за за студентка в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология. Член е на Лингвистичния клуб от 2015 г.

По време на следването се включва активно в подготовката на три издания на Националната научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив (2016, 2017, 2018 г.). Лауреат е на поощрителна награда от юбилейната Двадесета общофакултетска олимпиада по морфология на съвременния български език.

През 2018 г. е член на делегацията на Лингвистичния клуб, която взема участие в образователния семинар на тема „Учителят преди, сега и утре“, организиран от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград и преподавателите от сектор „Методика“ във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Научните ѝ интереси са в областта на лексикологията и морфологията на съвременния български език, както и на руската литература от XIX век.

Comments are closed.