Лора Костова

April 19th, 2021

 

Лора Костова Костова е завършила специалността Български език и история в ПУ “Паисий Хилендарски”. През 2009 год. печели втора награда на 11. студентска олимпиада по морфология на съвременния български език. Член е на редакционната колегия на сборника “Текстове и прочити”, издаден през 2009 г.

Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г.

 

 

Comments are closed.