Лора Костова

October 16th, 2018

 

Лора Костова Костова е студентка от специалността Български език и история в ПУ “Паисий Хилендарски”. През 2009 год. печели втора награда на 11. студентска олимпиада по морфология на съвременния български език. Член е на редакционната колегия на сборника “Текстове и прочити”, издаден през 2009 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Comments are closed.