Archive

Archive for March, 2012

АКАДЕМИЧНА СРЕЩА С ЛЕКТОР ЕНЧО ТИЛЕВ

March 25th, 2012 Comments off

Categories: Новини Tags:

АКАДЕМИЧНА СРЕЩА С ПРЕП. ИВАЙЛО ДАГНЕВ

March 12th, 2012 Comments off

Categories: Новини Tags:

In memoriam

March 6th, 2012 Comments off

 

На 01.03.2012 г. ни напусна авторитетният славист и българист проф. д-р Карл Гутшмидт, почетен доктор на Пловдивския университет (1999). Научната му биография респектира не само с внушителния си обем – тя е биография на филолог езиковед, приел българския език като втори роден и посветил много от научноизследователската си енергия на Българското възраждане.

Лингвистиката – това се вижда от всички текстове, писани за проф Карл Гутшмидт и посветени на него, – е съдба за немския българист. Още в студентските си години той е поканен от забележителния славист Макс Фасмер да преведе голяма част от книгата на Христо Вакарелски „Етнография на България”. В живота на Карл Гутшмидт темата за България се настанява трайно: първо, той идва в Софийския университет още като студент, а после и като започнал научната си биография в Германия млад учен. Карл Гутшмидт бързо се свързва с научната общност у нас и с водещите имена в езикознанието в Софийския университет. В тесни научноизследователски контакти е с професорите Стойко Стойков и Константин Попов, като под ръководството на Константин Попов защитава и докторска дисертация.

Присъствието на Карл Гутшмидт в славянското езикознание е широко, задълбочено и насочено към историята и формирането на славянските езици, към техните типологически особености, към новобългарската езикова ситуация и формирането на новобългарския книжовен език, към диалектите на славянските езици.

С научните си постижения и с организаторската си енергия проф. д-р Карл Гутшмидт в продължение на десетилетия е в ръководството на международни славистични организации и симпозиуми, в редакционните колегии на престижни издания.

Преди осем години Карл Гутшмидт беше първият учен, който гостува на все още прохождащия Лингвистичен клуб. Тази среща остави светли спомени у всички членове на Клуба.

Проф. Карл Гутшмидт не беше…

Той е едно от най-ярките дарования в съвременната славистика и ще остане завинаги в спомените на хората, които имаха честта и удоволствието да общуват с него.

            Поклон пред светлата му памет!

 

                                                                                  От членовете на Лингвистичния клуб

Categories: Новини Tags: