Димитрия Иванова

February 5th, 2011


Димитрия Иванова е студентка в ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност български език и английски език. През 2008 г. завършва СОУ “Св. Климент Охридски” с хуманитарен профил. През 2007 г. взема участие в конкурс на тема “Как библиотеката промени живота ми?” и печели първо място за есе за община Родопи.

Владее английски език, слабо руски и френски. Научните й интереси са в областта на историческата лингвистика и сравнителното езикознание. Също така се интересува от история и география.


Comments are closed.