Иво Ганчев

October 16th, 2018

 

Иво ГанчевИво Иванов Ганчев е студент в ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност “Английска филология” (3. курс). Завършва с отличие ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери” в Пловдив, вземайки дейно участие в изграждането на имиджа на гимназията. През училищните си години той се включва в инициативата за международна кореспонденция и редом със съучениците си започва да общува с хора от Полша и Франция. Често твори на френски език, като някои от поемите му са публикувани в училищния вестник, а през 2005 г. за Международния ден на франкофонията написва статия, в която описва и дава оценка на френските телевизионни канали, и с това спечелва първа награда.
Сега, като филолог, се занимава с професионалното изучаване на английски език. Научните му интереси за в областта на лингвистиката, литературознанието, журналистиката и изучаването на чужди езици. Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г.

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Comments are closed.