Archive

Archive for December, 2012

Обогатява се библиотеката на Лингвистичния клуб

December 8th, 2012 Comments off

Студентите и докторантите от Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” изразяват своята благодарност към проф. д.ф.н. Василка Радева, доц. д-р Ана Стойкова и доц. д-р Славка Керемидчиева за дарените книги по време на срещата разговор „Стойко Стойков – творецът и съзидателят”.

Проф. д.ф.н. Василка Радева обогати библиотеката на Клуба с излезлия първи том на Идеографски диалектен речник на българския език. Както е известно, проектът за този речник е разработен от проф. Стойков и неговия ученик М. Сл. Младенов. След няколко десетилетия първият том на речника е факт. (Представяне на речника очаквайте в отделен текст, публикуван на сайта.) Идеографският диалектен речник на българския език е посветен на проф. Стойков.

Доц. д-р Ана Стойкова поднесе на младите лингвисти монографията на проф. Стойков „Българска диалектология”, книгата „Очерк за Стойко Стойков”, чийто автори са Петър Динеков и Максим Младенов, както и книговезки оформен том със статии на проф. Стойко Стойков, излизали през годините в периодични издания.

Доц. д-р Славка Керемидчиева от Секцията по българска диалектология и лингвистична география към Института за български език дари на Лингвистичния клуб най-новите езиковедски книги на изследователите от Секцията.

Библиотеката на Лингвистичния клуб постепенно разширява своя фонд. Надяваме се инициативата за даряване на книги да продължи и в нея да се включат издателства, автори на езиковедски изследвания, граждани. За контакти с нас – Linguistic.Club@gmail.com.

Categories: Новини Tags: